مجموعه کامل تعبیر خواب آدم دزدی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آدم دزدی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم دزدی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آدم دزدی

مجموعه کامل تعبیر خواب آدم دزدی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آدم دزدی درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد. یک دختر را دزدیده اند : عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد. یک پسر را دزیده اند : یک مصیبت در پیش است. آدم دزدها را دستگیر کرده اند : پول به دست شما خواهد رسید …

ادامه نوشته »