مجموعه کامل تعبیر خواب آرامش از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرامش | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرامش

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرامش

مجموعه کامل تعبیر خواب آرامش از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرامش درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است. شمااز دیگران میخواهید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد . اشخاصی که در جنگ هستند آرام میکنید : با دوستانتان درآرامش خواهید بود. بچه ها را آرام میکنید : خوشبختی از همسایه خود می خواهید که آرام باشد :آینده شما روشن …

ادامه نوشته »