مجموعه کامل تعبیر خواب آرزو از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرزو | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرزو

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرزو

مجموعه کامل تعبیر خواب آرزو از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرزو درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما یک آرزو دارید : با یک دشمن قدیمی آشتی میکنید. دیگران آرزو دارند : مشاجره در فامیل دوستان شما یک آرزو دارند : تغییر مهم در میان اطرافیان شما آرزوهای چیزهای غیر ممکن را دارید : فراوانی چیزی را که آرزویش را دارید بدست می آورید : سرافکندگی و خجالت. …

ادامه نوشته »