مجموعه کامل تعبیر خواب آرنج از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرنج | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرنج

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرنج

مجموعه کامل تعبیر خواب آرنج از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون مى گوید: دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى دهید ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى کنید. اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت …

ادامه نوشته »