مجموعه کامل تعبیر خواب آنتن رادیو و تلویزیون از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آنتن رادیو و تلوزیون | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آنتن رادیو و تلوزیون

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آنتن رادیو و تلوزیون

مجموعه کامل تعبیر خواب آنتن رادیو و تلویزیون از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آنتن رادیو و تلویزیون دیدن یا داشتن آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد اگر دیدید که در حال وصل کردن یک دستگاه مرکزى آنتن مى باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى شود اگر …

ادامه نوشته »