برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال | آوتاف
خانه / اخبار داغ / برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال

برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال

خبرگزاری تسنیم: مراسم قرعه‌کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر عصر امروز (سه‌شنبه) در مشهد مقدس انجام شد. این مراسم در حالی برگزار شد که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه‌ها، زمان آغاز این مسابقات هنوز مشخص و اعلام نشده است.

برنامه کامل نیم‌فصل اول لیگ نوزدهم به شرح زیر است:

هفته اول

نفت مسجدسلیمان– تراکتورسازیذوب‌آهن – سایپاماشین‌سازی– استقلالگل‌گهر سیرجان– نساجیشاهین شهرداری بوشهر– سپاهانفولاد– صنعت نفت آبادانپیکان– پدیده شهر خودروپرسپولیس– پارس جنوبی

هفته دوم

تراکتورسازی– پرسپولیسپارس جنوبی– ذوب‌‌آهناستقلال– فولادسایپا– گل‌گهر سیرجانصنعت نفت آبادان– نفت مسجدسلیمانپدیده شهر خودرو– شاهین شهرداری بوشهرسپاهان– ماشین‌سازینساجی– پیکان

هفته سوم

ذوب‌‌آهن– تراکتورسازینفت مسجدسلیمان– استقلالگل‌گهر سیرجان– پارس جنوبیشاهین شهرداری بوشهر– پیکانفولاد– سپاهانسایپا– نساجیماشین‌سازی– پدیده شهر خودروپرسپولیس– صنعت نفت آبادان

هفته چهارم

تراکتورسازی– گل‌گهر سیرجانصنعت نفت آبادان– ذوب‌آهناستقلال– پرسپولیسسپاهان– نفت مسجدسلیماننساجی– شاهین شهرداری بوشهرپدیده شهر خودرو– فولادپارس جنوبی– سایپاپیکان– ماشین‌سازی

هفته پنجم

سایپا– تراکتورسازیذوب‌آهن – استقلالگل‌گهر سیرجان– صنعت نفت آباداننفت مسجدسلیمان– پدیده شهر خودروماشین‌سازی– شاهین شهرداری بوشهرپرسپولیس– سپاهانفولاد– پیکانپارس جنوبی– نساجی

هفته ششم

تراکتورسازی– پارس جنوبیسپاهان– ذوب‌آهناستقلال- گل‌گهر سیرجانپیکان– نفت مسجدسلیمانشاهین شهرداری بوشهر– فولادنساجی– ماشین‌سازیپدیده شهر خودرو– پرسپولیسصنعت نفت آبادان– سایپا

هفته هفتم

نساجی– تراکتورسازیذوب‌آهن – پدیده شهر خودروگل‌گهر سیرجان– سپاهاننفت مسجدسلیمان– شاهین شهرداری بوشهرماشین‌سازی– فولادپرسپولیس– پیکانپارس جنوبی– صنعت نفت آبادانسایپا– استقلال

هفته هشتم

صنعت نفت آبادان– تراکتورسازیپیکان– ذوب‌آهناستقلال– پارس جنوبیپدیده شهر خودرو– گل‌گهر سیرجانماشین‌سازی– نفت مسجدسلیمانشاهین شهرداری بوشهر– پرسپولیسسپاهان– سایپافولاد– نساجی

هفته نهم

تراکتورسازی– استقلالذوب‌آهن – شاهین شهرداری بوشهرگل‌گهر سیرجان– پیکاننفت مسجدسلیمان– فولادپارس جنوبی– سپاهاننساجی– صنعت نفت آبادانسایپا– پدیده شهر خودروپرسپولیس– ماشین‌سازی

هفته دهم

سپاهان– تراکتورسازیماشین‌سازی– ذوب‌آهناستقلال– صنعت نفت آبادانشاهین شهرداری بوشهر– گل‌گهر سیرجانفولاد– پرسپولیسنفت مسجدسلیمان– نساجیپیکان– سایپاپدیده شهر خودرو– پارس جنوبی

حتما بخوانید:  علی‌عسگری: ایران در حال ایجاد اینترنت خود است

هفته یازدهم

تراکتورسازی– پدیده شهر خودروذوب‌آهن – فولادنساجی– استقلالگل‌گهر سیرجان– ماشین‌سازیپرسپولیس– نفت مسجدسلیمانسایپا– شاهین شهرداری بوشهرصنعت نفت آبادان– سپاهانپارس جنوبی– پیکان

هفته دوازدهم

پیکان– تراکتورسازینفت مسجدسلیمان– ذوب‌آهنسپاهان– استقلالفولاد– گل‌گهر سیرجانشاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبیپرسپولیس– نساجیپدیده شهر خودرو– صنعت نفت آبادانماشین‌سازی– سایپا

هفته سیزدهم

تراکتورسازی– شاهین شهرداری بوشهرذوب‌آهن – پرسپولیساستقلال– پدیده شهر خودروگل‌گهر سیرجان– نفت مسجدسلیماننساجی– سپاهانسایپا– فولادپارس جنوبی– ماشین‌سازیصنعت نفت آبادان– پیکان

هفته چهاردهم

ماشین‌سازی– تراکتورسازیذوب‌آهن – نساجیپیکان– استقلالپرسپولیس– گل‌گهر سیرجاننفت مسجدسلیمان– سایپاشاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادانپدیده شهر خودرو– سپاهانفولاد– پارس جنوبی

هفته پانزدهم

تراکتورسازی– فولادگل‌گهر سیرجان– ذوب‌آهناستقلال– شاهین شهرداری بوشهرپارس جنوبی– نفت مسجدسلیمانسپاهان– پیکاننساجی– پدیده شهر خودروسایپا– پرسپولیسصنعت نفت آبادان– ماشین‌سازی

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *