مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آنلاین یکی از پرجستجوترین کلمات در سطح اینترنت است که اغلب افراد در سنین مختلف با دیدن خواب و رویا این کار را انجام می دهند. در این بین تعبیر خواب حضرت یوسف ، تعبیر خواب امام جعفر صادق ، تعبیر خواب ابن سیرین از پرطرفدارترین معبران و البته واقعی ترین آن ها به شما می روند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای تعبیر کردن خواب به سایت های مختلف مراجعه کرده باشید و ترجیح داده باشید تعبیر همه معبران را یکجا مورد مشاهده قرار دهید تا تعبیر خواب واقعی خود را پیدا کنید. همچنین باید بدانید که موارد دیگر هم برای تعبیر خواب دارای اهمیت هستند، از جمله ساعت دیدن خواب یا ماه دیدن خواب یا روز و کلا وقت دیدن خواب هم باید در زمان این کار مورد نظر باشند. ما در این بخش از سایت آوتاف سعی کرده ایم تا کامل ترین مجموعه تعبیر خواب از منابع مختلف و معبران بزرگ را گردآوری کنیم و موارد گفته شده دارای اهمیت را هم در انتهای هر تعبیر خواب آورده ایم.

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آفریقا از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، تعبیرش این است که پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.

اگر ببینی عده‌ای جمع شدند و تو را آویزان کردند، یـعـنـی بزرگ و سرور و رئیس آن عده می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی پیر غریبه‌ای تو را آویزان کرد و مردم هم تو را تماشا می‌کنند، یـعـنـی فرمانروای جهان می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خودت را آویزان کرده‌ای ولی کسی به تو نگاه نمی‌کند و خودت را همینطور آویزان ببینی، یـعـنـی می‌خواهی بر فامیل بزرگی و ریاست و سروری کنی، ولی کسی از تو اطاعت نمی‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی تو را آویزان کردند، ولی طنابت بریده شده و افتاده‌ای، یـعـنـی جاه و مقام و بزرگی و احترام تو از بین می‌رود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی طناب را چنگ زده و معلق شده‌ای، یـعـنـی به اندازه بلندی طناب از زمین، به بلندی و بلندپایگی و والایی و منزلت خواهی رسید. اگر ببینی طناب برید ولی مقداری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی قدر و منزلت خودت را از دست می‌دهی.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آسیا از معبران معروف

اگر ببینی از دیوار آویزان شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو آشفته می‌شود و معاش و معیشت تو دچار زوال و نابودی خواهد شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خودت را با طناب از پشت بام یا جائی بلند آویزان کرده‌ای، یـعـنـی به خاطر ترس و بیم از خواسته‌ات دست می‌کشی.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

چیزی را آویزان می كنید : بیماری

لباسها را آویزان می كنید : بیشتر خودتان را كنترل كنید

لباسهای بچه ها را آویزان می كنید : مراقب رقیب باشید

لباسهای میهمانها را آویزان می كنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد

(Visited 1 times, 1 visits today)

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب

separator

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۴:۳۰ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت از سلمان فارسی

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه : بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه : تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب عادت ماهانه از معبران معروف

ماه ربیع الثانی : خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول : خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

ماه رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

ماه شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ماه ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ماه ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب امام صادق روزهای قمری

خواب ديدن اول ماه ، باطل است
دوم و سوم ، برعكس بود
چهارم و پنجم ، به تأخير افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود
دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد
بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد
بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد
بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد
بيست و هشتم ، درست باشد
بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آشفتن از معبران معروف

احکام تعبیر خواب در روزهای ماه های قمری

اول ماه : صحت ندارد

دوم : تعبیرش برعکس است

سوم : صحت دارد به تعویق

چهارم : صحیح است به تعویق

پنجم : خلافی ندارد

ششم : صحیح است وموثر

هفتم : خلافی ندارد

هشتم : صحیح است وموثر

نهم : تعبیرش برعکس

دهم : صحت ندارد

یازدهم : صحیح وتعویق

دوازدهم : صحیح است و تعویق

سیزدهم : صحت ندارد

چهاردهم : تعبیرش بر عکس

پانزدهم : بر عکس

شانزدهم : صحیح است وتعویق

هفدهم : صحیح وتعویق

هجدهم : تعبیرش برعکس است

نوزدهم : تعبیرش عکس است

بیستم : صحیح است وموثر

بیست ویکم : صحت ندارد

بیست ودوم : صحیح است وموثر

بیست وسوم : صحت ندارد

بیست وچهارم : بسیار خوبست

بیست وپنجم : صحت ندارد

بیست وششم : عبیرشعکس است

بیست وهفتم : بر عکس است

بیست وهشتم : تعبیرش عکس است

بیست ونهم : صحت ندارد

سی ام : صحیح است وموثر

منبع: آوتاف www.avtaf.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

یک دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید, خواهشن تعبیر خوابمو بگید, دیشب البته بیدار شدم ۵صبح بود, خواب دیدم تو اتاق راه میرم یهو پام رفت رو شیشه خورده ها دو تکیه باریک بلند رفت پاشنه پام چندتا تیکه ظریفو تیز بلند بقه کف پام فرو رفت دردشو حس نکردم, از اون دو تکه داخل پاشنه یکشو خودم کشیدم محکم بیرون و اون یکیشو بردنم درمانگاه پرستار نمیتونست خودم هم کمکش کردم ک درش بیاره بلاخره کشید بقیه رو بابام کشید بیرون ,پام درد نداشت اما پر خون بود باند پانسمان کردیم, البته بگم تو همون خونه ای ک بودم خونه کسانیه ک باهاشون قطع رابطه کردم و اونجا مهمونی بود منم رفته بودم ک اخرشم ناراحتم کردن داشتم از خونشون میومدم بیرون ک پام اینجوری شد, تشکر میکنم هر چ سریعتر تعبیرشو بمن بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *